X
Menu

Delavnica za mlade:

KULTURA PONIŽEVANJA

KOMU JE NAMENJENA?

učenkam_cem zadnje triade osnovne šole, dijakinjam_om

KOLIKO TRAJA?

90 minut

OPIS DELAVNICE

Cilj delavnice je opolnomočiti mlade, ki so priča vrstniškemu nasilju, da reagirajo in se zoperstavijo kulturi nasilja. Udeleženke_ci bodo skozi raziskovanje resničnih primerov vrstniškega nasilja razmišljale_i o njegovih vzrokih in posledicah. Primerjale_i bodo različne načine reagiranja na nasilje in razmislile_i, kaj lahko same_i naredijo, če so priča vrstniškemu nasilju.

 

Delavnica je na voljo tudi v digitalni obliki.

 

Delavnico Kultura poniževanja običajno izvajamo v kombinaciji z otvoritvijo razstave umetniških del (mladih) LGBTIQ+ oseb, ki so doživele vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

RAZSTAVA PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA

Razstava vključuje umetniška dela LGBTIQ+ (mladih) oseb, ki so nastala na podlagi njihove izkušnje z vrstniškim nasiljem in/ali nasiljem na spletu. Razstava vključuje izdelke osmih mladih LGBTIQ+ oseb iz Slovenije ter dveh LGBTIQ+ oseb iz tujine. Njihovi izdelki so raznoliki: od ilustracij do poezije, stripov, plakatov in publikacij, ki se gibljejo med humornim, eksperimentalnim in intimnim, vedno pa s sporočilom mladim osebam, ki doživljajo vrstniško nasilje, da niso same.

 

Razstava omogoča mladim, da se skozi vizualno sporočilnost na oseben način povežejo s čustvi in stiskami, hkrati pa tudi s pogumom in opolnomočenostjo avtoric_jev. Na ta način se ustvarja prostor za empatijo in ranljivost. Otvoritev razstave spremlja osebna zgodba mlade LGBTIQ+
osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja (v živo na dogodku ali video zgodba).

 

Tako delavnica kot razstava sta na voljo tudi samostojno.

Usposabljanje za učiteljice_e, mladinske delavke_ce in vse, ki delajo z mladimi:

NASLAVLJANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA

TRAJANJE

1 dan (8 ur); mogoča je tudi izvedba v dveh dneh (2 × 4 ure)

OPIS USPOSABLJANJA

Delavnica se osredotoča na razumevanje koncepta medvrstniškega nasilja in prepoznavanje manifestacij le-tega v različnih kontekstih ter na spoznavanje metod za prepoznavanje in naslavljanje vrstniškega nasilja v različnih kontekstih. Delavnica ponuja vsebine, vezane na LGBTIQ+ osebe in specifike dela z različnimi ranljivimi skupinami mladih, ter predstavitev dobrih praks, orodij, metodoloških pristopov in strategij za delo s temi skupinami. Vsak_a udeleženka_ec dobi tudi priročnike, vezane na tematiko. Delavnica je namenjena je vsem, ki s posamezno skupino mladih (šolskim razredom) kontinuirano delajo dalj časa.

KOMPETENCE

*

poznavanje širših družbenih vzrokov in posledic vrstniškega nasilja,

*

prepoznavanje manj vidnih oblik vrstniškega nasilja in njihovih dinamik, 

*

zavedanje o lastni vlogi in odgovornosti pri preprečevanju vrstniškega nasilja,

*

refleksija lastnih prepričanj in izkušenj z delom z ranljivimi skupinah, vključno z LGBTIQ+ mladimi.