X
Menu

Mreža vključujočih šol Slovenije


Mlade LGBTIQ+ osebe predstavljajo velik del šolske populacije (Deveaux, 2016), a šole velikokrat niso varno in vključujoče okolje zanje. Raziskave (Društvo Parada ponosa, 2017; Zavod TransAkcija, 2019; DIC Legebitra, 2014; FRA, 2020) o izkušnjah mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji kažejo, da je šolsko okolje zanje drugo najbolj nevarno in nasilno. Vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza je vse bolj pereč problem v slovenskih šolah. Šole pa so pri spopadanju s problematiko velikokrat prepuščene same sebi, brez ustreznih orodij in metod za naslavljanje LGBTIQ+ tematik. Prav tako šole nimajo nujno zadostnih pogojev za ustvarjanje varnejših in vključujočih prostorov za ranljive mlade, za preprečevanje nasilja ali za pomoč žrtvam tovrstnega nasilja.


Zato Društvo Parada ponosa vzpostavlja Mrežo vključujočih šol Slovenije, katere namen je:

 • Aktivna promocija in implementacija človekovih pravic ter boj proti neenakost in diskriminaciji
 • Aktivno spremljanje prakse na področju vključevanja in nediskriminacije
 • Naslavljanje neenakosti in diskriminacije
 • Ustvarjanje varnejših in vključujočih šolskih prostorov
 • Skupno naslavljanje potreb šol v Sloveniji pri vključevanju LGBTIQ+ vsebin v šolske aktivnosti
 • Skupno odzivanje na izzive in pritiske pri vključevanju LGBTIQ+ vsebin v šolske aktivnosti


Članicam Mreže bo omogočeno:

 • Razvijanje metodologije za opolnomočenje na področju raznolikosti in zagovarjanja človekovih pravic
 • Podpora pri ustvarjanju varnejšega in vključujočega šolskega prostora za mlade
 • Možnost (brezplačnih) izobraževalnih aktivnosti za šolske delavke_ce in/ali dijakinje_e na področju naslavljanja LGBTIQ+ vsebin in tematik, vrstniškega nasilja in sovražnega govora, ki targetira marginalizirane skupine
 • Skupinsko kanaliziranje potreb šol deležnikom na pristojnih institucijah (MIZŠ, Zavod RS za šolstvo)
 • Medsebojna podpora ter izmenjava izkušenj in dobri praks
 • Mreženje z drugimi šolami

Članice Mreže se zavezujejo, da bodo:

 • uveljavljale človekove pravice vseh vključenih v izobraževalne procese,
 • vzpostavljale varnejše in vključujoče šolsko okolje (ne glede na spolno usmerjenost, identiteto in/ali izraz sodelujočih),
 • podpirale mlade iz marginaliziranih skupin (LGBTIQ+ mlade) ter se zavzemale za njihove pravice,
 • v sodelovanju z drugimi članicami aktivno naslavljale zunanje in notranje pritiske pri uveljavljanju človekovih pravic (LGBTIQ+ vsebin),
 • sodelovale pri raziskavah in poročanju o stanju v šolah na področju uveljavljanja človekovih pravic, s poudarkom na pravicah LGBTIQ+ mladih,
 • sodelovale pri odzivanju na kršitve pri uveljavljanju človekovih pravic // na družbeno-politične razmere.

 

Mreža vključujočih šol Slovenije združuje osnovne in srednje šole v Sloveniji ter Društvo Parada ponosa z namenom ustvarjanja varnejšega in vključujočega šolskega prostora za mlade LGBTIQ+ osebe.
Zainteresirane šole, ki bi se želele priključiti Mreži, naj pišejo na email info@ljubljanapride.org.


Mreža vključujočih šol Slovenije je del projekta Preseganje kulture poniževanja, ki je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.