X
Menu

PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA - PROJEKT ACF (2021-2023)

Namen projekta je odpravljanje družbenih in sistemskih ovir pri naslavljanju vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza v šolah.

CILJI

 • Omogočiti dostop do izvajanja aktivnosti LGBT organizacijam v šolskem okolju s poudarkom na naslavljanju vrstniškega nasilja.
 • Naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete v šolskem okolju
 • Opolnomočenje LGBT organizacij in šol za spopadanje s pritiski pri izvajanju aktivnosti z LGBTIQ+ vsebinami v šolskem okolju.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

 • izobraževalne delavnice in razstave za mlade, pedagoške delavk_ce in starše (na Gimnaziji Ptuj)
 • usposabljanja mladih LGBTIQ+ oseb in trenerk_jev bazena društva (na področju pripovedovalstva, naslavljanja vrstniškega nasilja, izvajanja izobraževalnih aktivnosti, zagovorništva in javnega nastopanja ter oblikovanja priporočil)
 • študijska obiska na Norveškem in v Sloveniji
 • vzpostavitev mreže šol v Sloveniji, ki bi/že izvajajo LGBT vsebine
 • analiza stanja in potreb šol v Sloveniji na področju naslavljanja vrstniškega nasilja v šolskem okolju
 • predstavitev skupnih potreb in priporočil šol in LGBT organizacij Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Senzibilizacija šolskega okolja za tematiko vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.
 • Opolnomočenje šol za naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete .
 • Opolnomočenje LGBTIQ+ mladih z intersekcijskimi identitetami za naslavljanje vrstniškega nasilja.
 • Oblikovanje bazena mladih LGBTIQ+ pripovedovalk_cev Društva Parada ponosa.
 • Mapiranje in izdelava analize stanja in potreb šol ter LGBT organizacij v Sloveniji (na področju naslavljanja vrstniškega nasilja v šolskem okolju).
 • Razvoj celostnega modula za sodelovanje s šolami v Sloveniji (na področju naslavljanje problematike vrstniškega nasilja v šolskem okolju v obliki izobraževalnih aktivnosti).
 • Priprava smernic za MIZŠ pri naslavljanju potreb in sistemski ureditvi področja.

ZA KOGA?

 • mlade LGBTIQ+ osebe z intersekcijskimi identitetami, ki doživljajo vrstniško nasilje
  (-> bodo opolnomočene za deljenje svojih izkušenj v obliki pripovedništva, izvajanje projektnih aktivnosti na terenu, zagovorništvo svojih potreb)
 • mlade (učenke_ci, dijaki_nje), pedagoške delavke_ce in starši (na Gimnaziji Ptuj)
  (-> bodo bolj osveščeni in opremljeni z metodami za naslavljanje vrstniškega nasilja);
 • šole in LGBT organizacije v Sloveniji
  (-> bodo preko pregleda potreb, analize stanja in smernicami delovanja na strateški ravni začeli naslavljati problem spopadanja z upori zoper njihovo delovanje na področju LGBTIQ+ vsebin);
 •  

KAKO SE VKLJUČITI?

Kot mlada LGBTIQ* oseba z izkušnjo vrstniškega nasilja: 

 • Delavnica o vrstniškem nasilju na podlagi spolne usmerjenosti/identitete in izkušnjah z vrstniškim nasiljem 
 • Vključitev v bazen mladih LGBTIQ+ pripovedovalk_cev Društva Parada ponosa 

Kot mlada LGBTIQ+ oseba z intersekcijskimi identitetami:

 • Usposabljanje na temo zagovorništva in pripovedovalstva o lastnih izkušnjah vrstniškega nasilja 
 • Usposabljanje za naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti/identitete

Kot šola v Sloveniji:

 • Vzpostavitev mreže/konzorcija zainteresiranih šol v Sloveniji, ki bi sodelovale pri deljenju podatkov glede potreb šol pri vključevanju LGBTIQ+ vsebin v šolske aktivnosti in/ali možnostih sodelovanja z Društvo Parada ponosa 
 • Sodelovanje pri analizi stanja in potreb šol pri spopadanju s pritiski zaradi vključevanja LGBTIQ+ vsebin v svoje aktivnosti

PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA - PROJEKT ACF

Dodatne informacije in novice: 

 

V projektu sodelujejo 3 organizacije: Društvo Parada ponosa kot prijavitelj ter LGBT organizacija Kvir mladina z Norveške in Gimnazija Ptuj iz Slovenije kot partnerja.

Projekt je financiran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveške 2014-2021, programa Active Citizens Fund v Sloveniji.