X
Menu

PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA (2018-2019)

Projekt Preseganje kulture poniževanja, ki je trajal med leti 2018 in 2019, je imel dve razsežnosti. Prva je bila sklop delavnic s področja ilustracije, stripa, poezije in multimedijske umetnosti, ki so mlade opolnomočile za umetniško izražanje svoje izkušnje. Na podlagi delavnic je nato nastala razstava, ki vključuje raznovrstna umetniška dela mladih LGBTIQ+ oseb z izkušnjo vrstniškega nasilja in nasilja na spletu na podlagi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Temeljni cilj projekta je bil ozaveščanje širše javnosti o tej pereči problematiki in o negativnih posledicah in problemih, ki jih ta povzroča. 

Prva faza projekta je bila posvečena sklopu umetniško usmerjenih delavnic, katerih namen je bil skupini mladih LGBTIQ+ oseb umetnost predstaviti kot orodje za izražanje in premagovanje lastne izkušnje vrstniškega nasilja. Umetnost je univerzalno sredstvo komunikacije, ki ga doživljamo čustveno in intimno, kar pripomore k lažjemu razumevanju in sočustvovanju s predstavljeno problematiko. S tem spodbuja družbene spremembe v širši javnosti in daje moč izražanja osebam, ki so izpostavljene različnim oblikam diskriminacije in ustrahovanja. Umetnost ima tako več koristi, saj nudi priložnost vpliva na širšo javnost in promoviranja močnega proti-nasilnega sporočila, obenem pa lahko sam proces ustvarjanja predstavlja veliko uteho in pomoč za žrtve nasilja. 

Delavnice so bile razdeljene na štiri umetniška področja, in sicer na področje ilustracije, stripov, poezije in multimedijske umetnosti, vodile_i pa so jih umetnice_ki iz različnih LGBTIQ+ organizacij. Pod strokovnim mentorstvom umetnic_kov in s pedagoško podporo trenerk Društva Parada ponosa so mlade osebe pridobivale specifične veščine na področju umetnosti, ki so si ga izbrale. Cilj delavnic je bil tudi ustvarjanje varnega prostora, kjer se mlade LGBTIQ+ osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja počutijo vključene, upoštevane in kjer lahko izražajo in delijo svojo zgodbo. 

Umetniška dela, ki so nastala v prvi fazi projekta, so bila nato vključena v razstavo, ki je doživela otvoritev junija 2019 v sklopu Festivala Parada ponosa v prostorih Mestne hiše v Ljubljani.
Razstava “Preseganje kulture poniževanja” in delavnice so na voljo za predstavitev v šolah in mladinskih centrih po Sloveniji z namenom ozaveščanja o obstoju vrstniškega nasilja nad LGBTIQ+ osebami v šolskem in širšem okolju. S tem želimo tudi opozoriti na dejstvo, da so mlade LGBTIQ+ osebe prav tako del skupnosti in da tako kot vse_i ostale_i potrebujejo zaščito in varen prostor, kjer lahko delujejo, živijo in obstajajo.