X
Menu

PRIPOVEDNIŠTVO LGBTIQ+ MLADIH (2019-2020)

Projekt je izvedla skupina LGBTIQ+ mladih v okviru solidarnostnega projekta Evropske solidarnostne enote. Z izvedbo projekta pripovedovalstva se je skupina mladih želela usposobiti v metodologiji pripovedovalstva in se naučiti strategij za ustvarjanje varnejšega prostora. Na drugi strani pa so se mlade LGBTIQ+ osebe, ki imajo izkušnjo vrstniškega nasilja, želele_i opolnomočiti za soočanje s travmatičnimi izkušnjami ter za uporabo lastnih izkušenj v pripovedovalstvu. Projekt je uporabljal metodo pripovedovalstva za osveščanje širše populacije, predvsem mladih, o problematiki vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

Pod vodstvom izkušenih mentoric s področij pripovedovalstva, psihosocialne podpore in problematike vrstniškega nasilja sta bili za skupino mladih izvedeni dve usposabljanji: eno za uporabo metodologije pripovedovalstva in drugo za ustvarjanje varnejšega prostora in podporo mladim.

Projektna skupina je po zaključenem usposabljanju avgusta 2019 v Rakovem Škocjanu izvedla štiridnevni trening z delavnicami o pripovedovalstvu za mlade LGBTIQ+ osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja. Na delavnicah so se mlade_i spoznale_i s pripovedovalstvom, vključno z alternativnimi oblikami pripovedovalstva, in ga uporabile_i kot orodje za izražanje lastnih izkušenj z vrstniškim nasiljem na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete ter drugih izkušenj kot LGBTIQ+ osebe.

Rezultat projekta je bil nastanek skupine mladih LGBTIQ+ oseb, ki so se usposobile za deljenje svojih izkušenj z vrstniškim nasiljem z mladimi osebami v šolah in mladinskih centrih po Sloveniji. Poleg tega so v okviru projekta nastali tudi videoposnetki pripovedi, ki služijo kot izobraževalno gradivo in za namen osveščanja o tematiki.