X
Menu

Publikacija - Naslavljanje vrstniškega nasilja

Okolica vrstniškega nasilja pogosto ne opazi, ker takšno vedenje vidi zgolj kot del odraščanja ali neškodljivo šalo. To pa ni res! Nobena oseba si tega ne zasluži, in ni kriva za to, kar se ji dogaja. Vsako nasilje je nasilje in nanj je potrebno reagirati. V publikaciji lahko najdeš resnične zgodbe in umetniška dela svojih vrstnic_kov, o njihovih izkušnjah z vrstniškim nasiljem. Ko jih bereš in gledaš, te vabimo, da razmisliš o tem, ali si ti sam_a doživel_a kaj podobnega? Morda poznaš koga, ki to doživlja ali je doživljal kaj podobnega? Si se obrnil_a na koga ali nasilje prijavil_a? Bi želel_a vedeti na koga se lahko obrneš? Odgovore na to in inspiracijo kaj lahko narediš in kako lahko odreagiraš najdeš v nadaljevanju te publikacije.

OGLEJ SI PUBLIKACIJO

Publikacija - Kultura poniževanja

Pred vami je publikacija, ki je nastala kot produkt projekta Kultura poniževanja in namen katere je ozaveščati o problemih in posledicah vrstniškega nasilja ter predvsem o možnostih reakcije na nasilje za ljudi v različnih položajih: tako za osebe, ki doživljajo nasilje, kot za priče ter učitelje_ice in mladinske delavke_ce. Publikacija vsebuje tudi umetniška dela in osebne zgodbe mladih, ki izražajo njihovo izkušnjo z vrstniškim nasiljem, ter sporočila mladim, ki doživljajo nasilje, in pričam nasilja, ki smo jih zbrale_i na spletu in na izvedenih delavnicah.

OGLEJ SI PUBLIKACIJO

Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji, ali: “To, da imam svoje jebene pravice!” - raziskovalno poročilo

Delo temelji na raziskavi Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb. Gre za prvo raziskavo, ki je uspešno zajela precej raznolike podskupine LGBTIQ+ skupnosti, ki so bile do sedaj večinoma spregledane in izvzete iz prevladujočega fokusa na (mlade) geje in lezbijke. Čeprav so izkušnje zatiranja na podlagi seksualne oziroma spolne identitete v grobem podobne, med raznolikimi seksualnimi in spolnimi identitetami obstajajo tudi pomembne razlike in specifike, ki jih v prihodnje velja še bolj poglobljeno raziskovati in analizirati z namenom učinkovitega naslavljanja in preseganja neenakosti. V tem pogledu raziskava in delo predstavljata zgolj enega izmed prvih korakov v smeri opozarjanja in izpostavljanja raznolikosti identitet in njenega pomena za vsakdanje življenje neheteroseksualnih in necisspolnih oseb.

OGLEJ SI PUBLIKACIJO

O vrstniškem nasilju 
Avtorica: Mateja Vilfan, uni. dipl. soc. delavka, DIC Legebitra


Vpr.: Kaj vse je medvrstniško nasilje?​

Odg.: Definicij medvrstniškega nasilja je več, kar kaže na kompleksnost tovrstnega nasilja. Razlog je v tem, da se lahko pojavlja v različnih oblikah in načinih. Lahko je na eni strani zelo direktno (pretepanje, brcanje, verbalno zmerjanje in žaljenje…) ali na drugi strani, zelo subtilno, skoraj nevidno (obrekovanje, namerno izločanje iz skupine, manipuliranje s prijateljstvi…). Žrtev si pogosto o nasilju ne upa spregovoriti, ker je ustrahovana in lahko posledično ohromljena od strahu. Zavedati se moramo, da se nasilje pojavlja v različnih oblikah in je velik problem o katerem se govori zelo malo...

OGLEJ SI PRISPEVEK